Cenovnik usluga prevoza 01.01.2015.


PREVOZ NEPOKRETNIH PACIJENATA ZA GRAD BEOGRAD

Dnevna tarifa (08:00 – 20:00)

Transport u gradu – Jedan pravac, vozač + suvozač

Prva zona  2.400,00 din

Druga zona  2.900,00 din

Treća zona  3.400,00 din

Četvrta zona  4.900,00 – 5.900,00 din

 

Transport u gradu – s povratkom – bez čekanja – vozač + suvozač

 

Prva zona  3.900,00 din

Druga zona  4.900,00 din

Treća zona  5.900,00 din

Četvrta zona  7.900,00 – 9.900,00 din

 

Noćna tarifa (20:00 – 08:00)

 

Noćna tarifa se obračunava po cenama dnevne uvećanih za 40%

 

Transport pacijenata vršimo od “kreveta do kreveta”.

Čekanja pacijenta pri povratku po dogovoru, 1.200,00 dinara po započetom satu

sanitetski prevoz, beograd, srbija

VAŽI OD 01.01.2015

PREVOZ NEPOKRETNIH PACIJENATA NA TERITORIJI SRBIJE TERITORIJA VAN ZONA GRADA BEOGRADA :

 

100 RSD PO PREĐENOM KILOMETRU

– vozač i suvozač
– računa se samo jedan pravac u kojem se transportuje pacijent
– uz pacijenta, moguće je prevesti 1-3 osobe u pratnji

Transport pacijenata vršimo od “kreveta do kreveta”.

Stalna ponuda:
Beograd – aerodrom Nikola Tesla 3,900,00 dinara
Beograd – Selters banja 6.900,00 dinara
Beograd – Slankamen 6.900,00 dinara

sanitetski prevoz 24, beograd, srbija

sanitetski prevoz, beograd, srbija

PREVOZ NEPOKRETNIH PACIJENATA NA TERITORIJI EVROPE:

 

0,59 € PO PREĐENOM KILOMETRU

 

– vozač i suvozač
– uz pacijenta, moguće je prevesti 2 osobe u pratnji

Transport pacijenata vršimo od “kreveta do kreveta”.

Nova vozila

sanitetski prevoz, beograd, srbija

VAŽI OD 01.01.2015

CENOVNIK USLUGA ZA PREVOZ TEŠKO POKRETNIH PACIJENATA U INVALIDSKIM KOLICIMA

 

– Pratnja vozač
– U cenu je uračunat samo jedan pravac u kojem se transportuje pacijent
– Uz pacijenta, moguće je prevesti 1 do 2 osobe u pratnji
– Prevoz u Beogradu od 1.900 – 2.400 RSD
– Prevoz do aerodroma Nikola Tesla 3.900 RSD
– Na teritoriji Srbije 100,00 dinara / km

Transport pacijenta u invalidskim kolicima vršimo od “vrata do vrata”. Čekanja pacijenta pri povratku 1.200,00 dinara

Ovde možete preuzeti PDF CENOVNIK SANITET BEOGRAD