Palijativna nega


sanitetski prevoz, beograd, srbijaBriga o pacijentu u kući pacijenta I u jedinici za privremenu stacionarnu negu Holiday House Lux Beograd. Ustanova socijalne I zdravstvene zaštite, Holiday House Lux je prva ustanova ovog tipa koja je pružala svu neophodnu zdravstvenu zaštitu pacijentima sa nepodnošljivim bolestima.

Oslanjamo se na naše dugogodišnje iskustvo u radu sa pacijentima u završnoj fazi bolesti, kao i na iskustva stečena kroz saradnju sa eminentnim domaćim i međunarodnim stručnjacima u oblasti palijativnog zbrinjavanja.

Shodno tome, sve aktivnosti imaju za cilj postizanje optimalnog kvaliteta života palijativnih pacijenata, uzimajući u obzir njegov fizički, mentalni, psihosocijalni i duhovni aspekt. Sve servisne segmente pruža ustanova u domu našeg kućnog korisnika, kao iu našoj jedinici za privremenu brigu Holiday House Lux u Beogradu.

World Hospice and Palliative Care Day – Why it matters!