Zdravstvena zaštita kod kuće


Zdravstvena zaštita je sastavni dio primarne zdravstvene zaštite i kontinuirana zdravstvena zaštita pacijenata na otpustu iz bolnica, banja i drugih llečilišta.

Medicinska pomoćUsluge kućne zdravstvene zaštite obuhvataju sve procedure opšte i specijalne nege pacijenata, koje je medicinska sestra ovlašćena da obavlja samostalno i na preporuku izabranog lekara.

Zdravstvena zaštita u kući uključuje:

  • Nega hroničnih rana
  • Porodična pomoć i instrukcije iz lične higijene
  • Prevencija komplikacija izazvanih produženim spavanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća …)
  • Kupanje nepokretnog ili polupokretnog pacijenta u krevetu ili kadi
  • Toaleti i održavanje želuca
  • Provođenje klizme za čišćenje
  • Uzimanje materijala za laboratorijske testove (krv, urin, stolice, četke …)
  • Upotrebu parenteralne terapije uz nadzor lekara

Medicinska pomoć

 • Kateterizacija mokraćne bešike
 • Primena lokalne i oralne terapije
 • Primena terapije kiseonikom
 • Podešavanje / promena nazogastrične sonde, hranjenje sonde
 • Merenje i registracija vitalnih funkcija,
 • Kontrola nivoa šećera u krvi i urin
 • Palijativno zbrinjavanje (briga o pacijentu koji umire )